Найдено компонентов: 512582

Разъем пит./сигн. "вилка" 3 конт.(1x3) шаг 5.08 мм, верт. на пл. (ан. MPW-3) LK03D-H

Разъем пит-я/сигнал. "вилка" 3 конт.(1x3) шаг 5.08 мм, вертик. на плату (аналог MPW-3)

Документация:

LKXXD-XX-H
Разъем пит./сигн. "вилка" 3 конт.(1x3) шаг 5.08 мм, верт. на пл. (ан. MPW-3)AUK CONTRACTORS