Найдено компонентов: 516956

Разъем пит./сигн. "вилка" 2 конт.(1x2) шаг 5.08 мм, верт. на пл. (ан. MPW-2) LK02D-H

Разъем пит-я/сигнал. "вилка" 2 конт.(1x2) шаг 5.08 мм, вертик. на плату (аналог MPW-2)

Документация:

LKXXD-XX-H
Разъем пит./сигн. "вилка" 2 конт.(1x2) шаг 5.08 мм, верт. на пл. (ан. MPW-2)AUK CONTRACTORS