Найдено компонентов: 516956

Разъем пит./сигн. "вилка" 12 конт.(1x12) шаг 1.25 мм (SMT горизонт. на пл.) FH12W-R1K-H-CN

Разъем пит-я/сигнал. "вилка" 12 конт.(1x12) шаг 1.25 мм, поверхн. монтаж на плату, горизонт.

Документация:

FHXXW-R1K-H
Разъем пит./сигн. "вилка" 12 конт.(1x12) шаг 1.25 мм (SMT горизонт. на пл.)AUK CONTRACTORS