Разъем M-Match "вилка" 10 к.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2), верт. на пл. DS1015-07-10 R6

Разъем M-Match "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм), вертик. на плату, лужен. конт. (упак. "tube")

Документация:

DS1015-07
Разъем M-Match "вилка" 10 к.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2), верт. на пл.CONNFLY ELECTRONIC